MILBEK    s.r.o.

         Na hriadkach 13a

  841 07 - BRATISLAVA

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  mobil :  +421 948 285 030

                +421 948 157 160

e-mail : milbek@milbek.sk

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Google + Twitter


 


 

Vážení vinári a  vinárky,

v prípade záujmu si vyžiadajte  ceník. Máme ceník na sudy od 50 l. až do 1.000 l. -  to je štandardný rad . Druhý ceník je na veľké okrúhle a oválne sudy  vo  veľkosti od 1.500l. až do 6.000 l.  a vinifikátory od 1.500 l. až do 40.000 l.

Ceníky posielame obratom poštou.  Pri objednávke ceníku prosím napísať okrem adresy vinárstva aj meno zodpovednej osoby aby sa ceník dostal do správnych rúk tomu, ktorému patrí.  Toto platí pre veľké vinárstva. 

Ďakujem s pozdravom,

Hudec Miroslav

tel. + 421 (0)948 285 030

El. pošta milbek@milbek.sk

Ďakujeme!

 

Na stránke www.milbek.sk sa pracuje.  Prosíme o trpezlivosť.  Bude lepšie.

 

Predstavujeme Vám špičkového výrobcu drevených sudov - firmu Auric.

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento úvod.

Nájdete v ňom veľa informácií o starostlivom hospodárení firmy a ich produktoch, čo vám pomôže pri výbere sudov.

 

1. Auric Barrels d.o.o. - a barrel poduction company in the heart of Slavonia. Klinite na video.

 

Ak spĺňame základné parametre, že sud nepreteká a že nemá žiadne
organoleptické chyby, dobrý sud je ten, ktorý dodá vášmu vínu novú
hodnotu.

Sudy Auric zdôraznia prednosti vína a dodajú mu dodatočnú
komplexnosť z hľadiska aromatického profilu a určite mu umožnia
dozrieť tým najlepším možným spôsobom.


Cieľom dreveného suda nie je úplne prevziať víno, ale poskytnúť mu
oporu, aby si uvedomilo svoj skrytý potenciál.


Pokiaľ ide o rozdiel, môžeme povedať, že slavónsky dub je, mierne
povedané, v rovnakej kvalitatívnej kategórii ako francúzsky dub. Je
to však veľmi  ťažké zovšeobecniť, pretože každý región vo Francúzsku
má iný dub. Našou výhodou je, že surovina pochádza z našich lesov v
súkromnom vlastníctve, takže na debnárstvo sa používa len tá
najlepšia guľatina.


Hustota letokruhov na dúškach pre výrobu sudov je vynikajúca, na čo sme
hrdí, pretože to považujeme za našu výhodu a tieto informácie je
takmer nemožné získať od iných výrobcov.

  Auric

Proces výroby  sudov vo firme AURIC  sa začína v storočnom slavónskom dubovom lese. V tomto bujnom a slnkom zaliatom lese si vyberaju tie najlepšie stromy, pričom využívajú postupy trvalo udržateľného pestovania a dobrého hospodárenia.

Dubové drevo používané na výrobu  sudov vyberajú ručne. S istotou ručia za zdroj ich dreva, pričom venujú čas jeho aklimatizácii kôli správnemu vyzretiu dúšok, čím zdokonaľujú to, čo nám príroda už stihla poskytnúť.

 

 

 

2. VÝLUČNE SLAVÓNSKE DUBY

Dub zimný slavónsky -70%    Quercus petraea
Dub letný slavónsky -30%      Quercus robur

15000 hektárov lesa v súkromnom vlastníctve

Auric sa môže pochváliť jedinečným spojením výnimočného prírodného potenciálu, ktorý ponúka storočný, dobre udržiavaný a bohatý slavónsky dubový les, špičkovej technológie, ultramoderného závodu na výrobu sudov a rozsiahleho know-how a pochopenia nielen výroby sudov, ale aj vinárov a ich potrieb a očakávaní.

 

3. ZRENIE DREVA

Zrenie dreva je riadené ich majstrami debnármi a okolitou mikroklímou, vďaka čomu sa  drevo udržiava v rovnakých klimatických podmienkach, v akých bolo vypestované, čo dáva ich sudom bezkonkurenčnú konzistenciu a kvalitu.

Najväčšia hodnota sudov Auric pochádza z kombinácie vysokokvalitných druhov nádherného slavónskeho duba a špičkovej technológie výroby sudov.
Hoci mnohí iní bednári zaobstarávajú guľatinu z iných častí Európy, oni si pestujú vlastný les a snažia sa do sudov na víno vplietať “terroir “(topografické, klimatické a pôdne) atribúty slavónskeho duba. Množstvo správne vyzretých, 120-ročných stromov rastúcich v súkromnom lese (s rozlohou viac ako 15 000 ha) im umožňuje vytvárať dostatočné zásoby reziva, ktoré je optimálne aklimatizované a zreje minimálne 24 mesiacov v rovnakých klimatických a enviromentálnych podmienkach.

 Vysekané drevo na dúšky je poukladané na seba v dlhých radoch a suší sa prírodnou cestou na vzduchu  2 až 7 rokov čo závisí od hrúbky dúšky.  Pri vyšších teplotách sa dúšky sprchujú vodou aby sa predišlo praskaniu dreva.

 

 

 

 

 

4. HISTÓRIA VÝROBY SUDOV

História používania a kvality slavónskeho duba siaha niekoľko storočí späť. Slavónsky dub možno bežne nájsť v pôvodných oknách, portáloch a podlahách benátskej renesančnej architektúry. Na druhej strane história výroby sudov je novšia a trvá o niečo menej ako jedno storočie. V tom čase sa územie dnešnej Chorvátskej republiky ocitlo pod nadvládou Rakúsko-uhorskej monarchie, a tým sa patrične obmedzila sféra vplyvu bednárstva na tomto uzemí.

Príbeh výroby sudov sa začína u rakúsko-uhorských podnikateľov, ktorí v roku 1886 založili súkromnú spoločnosť na využívanie súkromných lesov miestnej rodiny grófa Pejacsevicha Marcosa - dnes patriacich firme Auric. O desať rokov neskôr a v spojení s novými partnermi sa spoločnosť rozrástla na prosperujúcu továreň na dubové produkty Nasic, ktorá má päť píl v slavónskom regióne, továreň na výrobu podlahových krytín a továreň na sudy v Djurdjenovci, neďaleko od súčasného bednárstva Auric. Počas prvej svetovej vojny boli tieto priestory značne poškodené, ale čoskoro po nej boli opravené, čo podporilo rozmach výroby nábytku, podláh a sudov. Po vzniku Juhoslovanského kráľovstva novovzniknutá spoločnosť Nasic vyvážala svoje výrobky vo veľkom rozsahu do celej Európy. Neskôr bolo vedením spoločnosti poverené ústredie v Ženeve, ktoré zabezpečovalo vývoz dubových hranolov do Francúzska, Nemecka a ďalších západoeurópskych krajín, ktoré hľadali kvalitný slavónsky dub.

 

5. O SLAVÓNSKOM DUBE

Hoci Chorvátsko nie je veľmi známe ako región výroby sudov, jeho súčasné územie je pokryté hustými dubovými lesmi, v ktorých sa pestuje slavónsky dub využívaný aj v iných krajinách.
Slavónia je nízko položená a úrodná oblasť Chorvátska známa svojimi lesmi s vysokou hustotou duba letného (Quercus robur). Vďaka pôsobivej rýchlosti rastu a väčším rozmerom kmeňa má tento dub vysokú mieru okysličenia, preto sa tieto dubové sudy zvyčajne nachádzajú v starších talianskych vinárstvach. Tieto pomaly rastúce dubové lesy boli väčšinou v súkromnom vlastníctve a po stáročia sa v nich trvalo udržateľne hospodárilo, čím sa slavónska verzia duba letného uchránila pred nadmerným využívaním.

 

6. FILOZOFIA

Firma AURIC vie ponúknuť aj malé série sudov z konkrétnej úrody v obmedzenom množstve, vďaka čomu sa môže hrdo pýšiť titulom butikového bednárstva.
Vynikajúca remeselná zručnosť ich bednárov v spojení so špičkovou technológiou uľahčuje výrobu dubových sudov veľkých rozmerov a zvyšuje tak ich možnosti vypaľovania.
Sudy Auric sa môžu pochváliť jedinečným spojením výnimočného prírodného potenciálu, ktorý ponúka storočný, dobre udržiavaný slavónsky dubový les, špičkovej technológie, ultramoderného závodu na výrobu sudov a rozsiahleho know-how nielen v oblasti výroby sudov, ale aj výroby vína.

Zodpovedné obhospodarovanie lesov spoločnosti AURIC v kombinácii s blízkosťou zdroja dreva a výrobných zariadení prispelo k tomu, čo je dnes všeobecne známe ako vysledovateľnosť.

 

 

 

 

 

 

Filter
Cena